W organizacji Toastmasters International masz do wyboru 11 podstawowych programów edukacyjnych (nazywanych Ścieżkami – Pathways).

Rozpoczynając swoją drogę z Toastmasters wybierasz jedną z nich.

Rozwijasz się na wybranej ścieżce (pierwsza ścieżka jest wliczona w opłatę rejestracyjną, kolejne można dokupować) za pomocą podręcznika online, który zawiera podstawową wiedzę na temat różnych aspektów przemawiania i zarządzania.

Jakie ścieżki można wybrać?

Ścieżki są ukierunkowane na realizację konkretnych celów, jednak – szczególnie na wyższych poziomach – zadania w nich przenikają się pomiędzy nimi. Czyli wybierając daną ścieżkę możesz mieć te same lub podobne zadania do tych co są na innej.

Poniżej masz wymienione poszczególne ścieżki:

Dynamiczne Przywództwo

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności strategicznego lidera i negocjatora. Będziesz pracował nad projektami, które koncentrują się na zrozumieniu stylów przywództwa, komunikacji, wpływie konfliktu na grupę i umiejętnościach potrzebnych do rozładowania i zarządzania konfliktem.

Każdy projekt kładzie nacisk również na rozwój strategii ułatwiających zmianę w organizacji lub grupie, komunikację interpersonalną i wystąpienia publiczne.

Ścieżka „Dynamiczne Przywództwo” kończy się projektem skupionym na zastosowaniu umiejętności przywódczych.


Angażujący humor

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako mówca przykuwający uwagę publiczności.

Projekty na tej ścieżce skupiają się na rozwoju umiejętności przemawiania z zastosowaniem różnych rodzajów humoru, aby osiągnąć cel.

Duży nacisk jest położony na pracę głosem i mowę ciała, a także na dopasowanie żartów do tematu wystąpienia i zgromadzonej publiczności.

Ścieżkę kończy projekt polegający na wygłoszeniu rozbudowanej mowy, która posługując się humorem pozwala osiągnąć cel wybrany przez mówcę.

UWAGA – LINK NIE DZIAŁA – Dokładny opis jest w przygotowaniu


Innowacyjne planowanie

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować swoje umiejętności jako mówca i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu silnego związku z publicznością podczas prezentacji, pisania mowy i jej wygłaszania.

Projekty przyczyniają się do budowania zrozumienia kroków do zarządzania projektem, a także tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Ta ścieżka kończy się projektem “Przywództwa na wyższym poziomie”.


Mistrzostwo prezentacji

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako znakomity mówca publiczny. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na uczeniu się, w jaki sposób widzowie reagują na Ciebie i ulepszają Twoje połączenie z publicznością.

Projekty przyczyniają się do lepszego zrozumienia skutecznej techniki mówienia publicznego, w tym pisania mowy i wygłaszania mowy.

Ta ścieżka kończy się rozszerzoną mową, która pozwoli ci zastosować to, czego się nauczyłeś.


Praca zespołowa

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako lider zespołu.

Projekty na tej ścieżce koncentrują się na aktywnym słuchaniu, motywowaniu innych i współpracy z zespołem. Każdy projekt przyczynia się do budowania komunikacji interpersonalnej i umiejętności przemawiania publicznego.

Ta ścieżka kończy się projektem skupionym na zastosowaniu twoich umiejętności przywódczych.


Relacje strategiczne

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować swoje umiejętności jako lider w komunikacji.

Projekty na tej ścieżce koncentrują się na zrozumieniu różnorodności, budowaniu osobistych i/lub zawodowych powiązań z różnymi ludźmi oraz opracowaniu strategii public relations.

W każdym projekcie podkreśla się dobrą komunikację międzyludzką i przemówienia publiczne.

Kulminacją ścieżki jest projekt wykorzystania umiejętności lidera w organizacji nastawionej na wolontariat.


Rozwój przywództwa

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako skuteczny komunikator i lider.

Projekty na tej ścieżce koncentrują się na nauce zarządzania czasem, a także na tym, jak opracować i wdrożyć plan.

Wystąpienia publiczne i prowadzenie zespołu są podkreślane we wszystkich projektach.

Ta ścieżka kończy się planowaniem i realizacją wydarzenia, które pozwoli Ci zastosować wszystko, czego się nauczyłeś.


Skuteczny Coaching

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności istotne dla przekonującej komunikacji, szczególnie przydatne dla przywódcy i coacha.

Będziesz pracował nad projektami, które koncentrują się na zrozumieniu i budowaniu konsensusu, przyczyniając się do rozwoju innych poprzez coaching i budowanie silnych umiejętności przemawiania publicznego.

Ta ścieżka kończy się projektem “Zaawansowanego przywództwa” według własnego pomysłu.


Strategie motywacyjne

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako silny i skuteczny mówca.

Projekty koncentrują się na strategiach uczenia się budowania relacji z ludźmi wokół ciebie, zrozumieniu motywacji i skutecznym prowadzeniu małych grup do osiągnięcia zadania.

Ta ścieżka kończy się kompleksowym projektem budowania zespołu, który łączy wszystkie Twoje umiejętności – łącznie z wystąpieniami publicznymi.


Wizjonerska komunikacja

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności jako strategiczny mówca i lider.

Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzielenia się informacjami z grupą, planowania komunikacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Pisanie mowy i wygłaszanie mowy są podkreślane w każdym projekcie.

Ta ścieżka kończy się opracowaniem i wdrożeniem długofalowej wizji osobistej lub zawodowej.


Wpływ perswazyjny

Ta ścieżka pomoże Ci zbudować umiejętności przekonującej komunikacji i przywództwa.

Będziesz pracować nad projektami, które skupia się na tym, jak wynegocjować pozytywny rezultat, budując silną komunikacje interpersonalną i umiejętności przemawiania publicznego.

Każdy projekt kładzie nacisk na rozwój umiejętności przywódczych w skomplikowanych sytuacjach i tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy zaistniałych wyzwaniach.

Ścieżkę “Wpływ perswazyjny” wieńczy projekt “Zaawansowanego przywództwa” według własnego pomysłu.


Toastmasters – kim jesteśmy?

Toastmasters to międzynarodowa organizacja non-profit, która od ponad 100 lat na całym świecie daje możliwość rozwijania swoich kompetencji miękkich, takich jak przemawianie publiczne, komunikacja i przywództwo.

Cechą charakterystyczną jest systematyczność spotkań (2 godziny co poniedziałek zazwyczaj od 19:00), oraz nauka w przyjaznej atmosferze zaś za rozwój odpowiedzialna jest informacja zwrotna ze strony zaangażowanej społeczności.