Dla zaawansowanych – to miejsce dla tych, którzy chcą się zapoznać z materiałami które są przydatne w rozwoju, poszerzaniu umiejętności.

Opisy dostępnych ścieżek w TM

TYMCZASOWO – Strona na której opisane są ścieżki po polsku. http://www.silesia-toastmasters.pl/

Grywalizacja


Toastmasters – kim jesteśmy?

Toastmasters to międzynarodowa organizacja non-profit, która od ponad 100 lat na całym świecie daje możliwość rozwijania swoich kompetencji miękkich, takich jak przemawianie publiczne, komunikacja i przywództwo.

Cechą charakterystyczną jest systematyczność spotkań (2 godziny co poniedziałek zazwyczaj od 19:00), oraz nauka w przyjaznej atmosferze zaś za rozwój odpowiedzialna jest informacja zwrotna ze strony zaangażowanej społeczności.