TechToast #1 Co ma wspólnego człowiek i budynek? – spotkanie klubu Lublin – 10.06.2024

Serdecznie zapraszamy na pierwszy techniczno-budowlany wieczór Toastmasters, w którym porozmawiamy o istotnym zagadnieniu, które ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Rekuperacja? Kubatura? Bulburator? A komu to potrzebne? A dlaczego?

Na wszystkie te pytania odpowiemy na nadchodzącym spotkaniu w poniedziałek o 19:00!

W agendzie, jak co tydzień, również mowy przygotowane, czas na wystąpienia improwizowane i ewaluacje 🙂


Toastmasters – kim jesteśmy?

Toastmasters to międzynarodowa organizacja non-profit, która od ponad 100 lat na całym świecie daje możliwość rozwijania swoich kompetencji miękkich, takich jak przemawianie publiczne, komunikacja i przywództwo.

Cechą charakterystyczną jest systematyczność spotkań (2 godziny co poniedziałek zazwyczaj od 19:00), oraz nauka w przyjaznej atmosferze zaś za rozwój odpowiedzialna jest informacja zwrotna ze strony zaangażowanej społeczności.

Gdzie się spotykamy?

Spotykamy się w poniedziałek o 19:00

Adres: Collegium Iuridicum KUL, Spokojna 1, 20-400 Lublin