Zarząd

Home / Zarząd
Speaker
Dominika koordynuje prace zarządu i wytycza kierunek rozwoju klubu. Reprezentuje klub i zapewnia kontakt z poziomem regionu i dywizji Toastmasters. Jest twarzą klubu wobec instytucji i organizacji zewnętrznych. Podejmuje ważne bieżące decyzje i rozwiązuje problemy. Wręcza nagrody i motywuje do dalszej pracy. Inicjuje lub wspiera wdrażanie nowych pomysłów. Prowadzi klub w kierunku uzyskania nagrody wyróżniającego się klubu.
Dominika Migryt

Prezes Toastmasters Lublin

Speaker
Dominika zajmuje się PR, czyli komunikacją klubu. Prowadzi klubowy fanpage na facebooku, instagrama i uaktualnia informacje na stronie internetowej. Przygotowuje materiały prasowe przed klubowymi wydarzeniami.
Dominika Litwińska

Wiceprezes ds. PR

Speaker
Bartek dba o jakość edukacji w klubie. W szczególności zarządza obsadą stanowisk na spotkaniach klubu. Pomaga członkom wyznaczać cele i zdobywać kolejne nagrody oraz tytuły. Przeprowadza lub współorganizuje konkurs na poziomie klubowym. Zarządza programem mentorskim oraz kieruje komitetem do spraw edukacji.
Bartłomiej Gieleta

Wiceprezes ds. Edukacji (VPE)

Speaker
Adam zajmuje się przyciąganiem i utrzymaniem członków w klubie. Prowadzi rekrutację oraz pomaga przejść przez proces rejestracji nowym uczestnikom. Dba o dobrą atmosferę w klubie. Pomaga gościom poczuć się komfortowo na spotkaniu, przesyła informacje powitalne. Organizuje konkursy wspierające rozwój członkostwa w klubie.
Adam Delor

Wiceprezes ds. Członkostwa (VPM)

Speaker
Piotr zajmuje się finansami klubu. Przygotowuje budżet i składa raporty finansowe. Zarządza klubowym kontem bankowym. Zbiera składki członkowskie i przesyła je do Toastmasters International. Płaci za rachunki klubowe. Przekazuje pozostałe fundusze swojemu następcy.
Piotr Jędras

Skarbnik

Speaker
Maryna odpowiada za przygotowanie miejsca spotkania, wita klubowiczów i zaproszonych gości, wskazuje gościom miejsce, troszczy się, aby każdy z uczestników spotkania otrzymał agendę oraz formularz do pisemnej oceny wystąpień.
Maryna Korotsinska

Dyrektor ds. Administracyjnych