Po co w ogóle ‚tracić’ czas na wolontariat? Teraz już rzadziej, ale gdy zaczynałem ten proces i gdy mówiłem komuś czym się zajmuję,