Spotkania

}

Kiedy?

Każdy poniedziałek o 19.00

Gdzie?

Obecnie na platformie Zoom

Spotkania

Spotkania

Spotkania Toastmasters odbywają się według określonego planu, każde trwa od 90-120 minut. Udział w spotkaniach pozwala zdobyć umiejętność publicznego przemawiania, komunikowania się oraz wyrażania swoich opinii. Wystąpienia uczestników są rodzajem treningu i szkolenia, stanowią kolejne, coraz trudniejsze szczeble procesu doskonalenia dokładnie opisane w Programie Edukacyjnym, opracowanym przez Toastmasters International.

Działalność Klubów Toastmasters oparta jest na własnym programie edukacyjnym, stworzonym przez Toastamsters International, który skupia się na:

  1. Doskonaleniu umiejętności publicznego występowania.
  2. Ćwiczeniu zdolności przywódczych.

Spotkania organizowane są na zasadzie warsztatów. Podstawowy cykl szkoleniowy obejmuje 10 projektów związanych z występowaniem przed audytorium (każdy projekt skupia się na innych aspektach przemawiania, ale kolejne wystąpienia bazują na tym, czego nauczono się podczas poprzednich) oraz 10 projektów poświęconych ćwiczeniu umiejętności przywódczych, poprzez obejmowanie różnych ról na spotkaniach.

W Klubie nie ma instruktora

Uczestnicy wzajemnie oceniają swoje wystąpienia oraz pełnione funkcje. Cały cykl daje możliwość przećwiczenia efektywnego organizowania prezentacji, wykorzystywania mowy ciała oraz głosu do przekazywania informacji, doboru słów i rekwizytów, a także przekonywania i inspirowania innych, prowadzenia zebrań oraz oceniania

 Każde spotkanie klubu Toastmasters daje uczestnikom możliwość ćwiczenia:

  1. Prowadzenia zebrań – jedna osoba, Toastmaster Dnia, prowadzi całe spotkanie;
  2. Wygłaszania improwizowanych wystąpień – uczestnicy wygłaszają 1-2 minutowe, nieprzygotowane wcześniej odpowiedzi na zadane pytania;
  3. Wygłaszania przygotowanych przemówień – 1-4 uczestników wygłasza kilkuminutowe mowy przygotowane według projektów, których zasady są zgodne z opracowanym przez Toastmasters programem edukacyjnym;
  4. Konstruktywnego oceniania i przyjmowania ocen – wszystkie przygotowane wystąpienie oraz całe spotkanie oceniane są przez wyznaczone do tego osoby, które wskazują silne strony wystąpień i prowadzonego zebrania oraz proponują udoskonalenia;
  5. Słuchania – ogromnie ważnej, a często niedocenianej umiejętności.

Klub Toastmasters zapewnia przyjazną atmosferę dającą poczucie komfortu, dzięki czemu łatwiej i przyjemniej jest realizować swój własny plan rozwoju. Jest również miejscem nawiązywania nowych znajomości i długotrwałych przyjaźni. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach. Wystarczy do nas przyjść! (proszę sobie zarezerwować dwie godziny i przyjść przed czasem, gdyż zaczynamy punktualnie).

Napisz do nas!

E-mail

info@toastmasterslublin.pl

Telefon

661 223 992

NASZE PROFILE: