Home / Spotkania Klubu

Spotkania

Klub Toastmasters działa na zasadzie praktycznych warsztatów, podczas których członkowie zdobywają nowe umiejętności mówcze oraz liderskie w komfortowej i przyjaznej atmosferze. W większości spotkań klubu Toastmasters bierze udział ok. 20 – 40 osób. Spotykania odbywają się co tydzień przez ok. dwie godziny. 

Uczestnicy rozwijają umiejętności publicznego przemawiania w dwojaki sposób. Po pierwsze – każdy członek Klubu w dogodnym dla siebie czasie i tempie przygotowuje krótkie (zazwyczaj 5-7 minutowe wystąpienia) na wybrany przez siebie temat a następnie jedna osoba, która pełni rolę Oceniającego udziela mu pozytywnej informacji zwrotnej, gdzie podkreśla atuty wystąpienia oraz sugeruje, co i jak można byłoby zrobić lepiej. Mówca, przygotowując swoją mowę ma do dyspozycji podręcznik, który w jasny i konkretny sposób pokazuje, jak przygotować się do mowy, a także zawsze może polegać na pomocy Mentora. Drugi sposób, który pozwala ćwiczyć wystąpienia publiczne to mowy improwizowane, które odbywają się zazwyczaj podczas każdego spotkania. Ich formuła opiera się na krótkich (około 1-2 min.) wystąpieniach uczących m.in. sztuki argumentacji. Przeczytaj więcej

Członkowie Klubu mają także możliwość ćwiczenia umiejętności liderskich poprzez realizowanie szeregu funkcji podczas spotkania. Przeczytaj więcej

TM Video

Na każdym spotkaniu rejestrujemy wystąpienia mówców. Dzięki temu nowi członkowie Toastmasters Lublin mogą uczyć się od bardziej zaawansowanych kolegów, a także mówcy mogą sami zobaczyć i ocenić swoje wystąpienie. Dostęp do materiałów video posiadają tylko członkowie klubu. Chcesz zostać jednym z nich? Nic prostszego, przyjdź na najbliższe spotkanie.

Członkowie Klubu

Naszą organizację tworzą fantastyczni ludzie. Jest to prawdziwa mozaika charakterów i osobowości. Reprezentujemy różne środowiska, pracujemy w zupełnie innych branżach i mamy bardzo różnorodne zainteresowania. Są wśród nas uczniowie, studenci, pracownicy oraz właściciele firm – w różnym wieku. To, co nas łączy to wspólny cel: zostać profesjonalnym mówcą i liderem.

Każdy z nas zaczynał i zmaga się z innym problemem: strachem przed wystąpieniami, brakiem pomysłu na mowę, lękiem przed oceną, strachem związanym z oceną czyjegoś innego wystąpienia, czy też problemami związanymi z mową ciała bądź głosem. Bez względu na motywację do dołączenia do Klubu – wszyscy traktujemy się na równi. Dzięki wzajemnej współpracy pierwsze efekty widać już po kilku wystąpieniach!

Bo…Toastmasters działa! A nie tylko mówi 🙂