Podręcznik Kompetentnego Mówcy

Każdy członek Klubu ma do swojej dyspozycji podręcznik Kompetentego Mówcy, który wygląda tak samo na całym świecie, we wszystkich klubach Toastmasters. Podręcznik pomaga członkom przygotować się do kolejnych wystąpień. Każda mowa to tzw. jeden projekt do zrealizowania. Podręcznik Kompetentnego Mówcy ma ich 10 i jest przygotowany tak, aby małymi krokami osiągać wielkie cele. Zapewne wiesz, że nie da się zjeść słonia na raz, ale w kawałkach już tak.

Każdy projekt to jedno wyzwanie, które stoi przed mówcą. I tak w projekcie nr:

 1. Skupiasz się na opanowaniu swojego stresu związanego z przemówieniami. Twoim celem jest przełamać lody i opowiedzieć coś o sobie. Możesz mieć potrzebne Ci do tego celu gadżety, materiały, czy notatki.
 2. Uczysz się, jak przygotować strukturę wypowiedzi, aby w wyznaczonym czasie (5-7 min) przejść poprzez ciekawy wstęp, do angażującego rozwinięcia i zakończyć wartościową, zapadającą w pamięć pointą.
 3. Przygotowujesz się do patrzenia na swoje wystąpienia w kategorii celu: po co mówię? Co chcę osiągnąć? Jaką wartość chcę przekazać swoim słuchaczom? Chcę ich o czymś poinformować, a może zainspirować, lub do czegoś przekonać?
 4. Na tym etapie skupiasz swoją uwagę na języku. Twoim zadaniem jest przygotować taką mowę, aby zaprezentować barwne, dynamiczne, ciekawe wystąpienie, używając do tego celu różnych środków stylistycznych.
 5. Teraz jesteś gotowy, aby zmierzyć się ze swoim ciałem i uczynić z niego wielki atut w Twoich wystąpieniach. Podręcznik pomaga zrozumieć, jak się przygotować, aby na scenie wyglądać naturalnie, poruszać się swobodnie i nie bać się użyć własnego ciała do tego, aby mocniej zaakcentować kluczowe elementy Twojej wypowiedzi.
 6. Czas na pracę głosem. W tym momencie uczysz się, jak wiele możliwości ma Twój głos. Nie tylko tempo, czy barwa głosu, ale też jego wysokość czy zróżnicowanie.
 7. Twoim zadaniem jest merytorycznie przygotować się do wystąpienia. Poszukać informacji, źródeł i danych, które podkreślą Twój autorytet i wesprą Twoją tezę.
 8. Pora na uatrakcyjnienie Twojego wystąpienia pomocami wizualnymi. Prezentacja multimedialna, rekwizyty, tablica, flipchart – od tego momentu nie będą Ci straszne.
 9. Kolejnym wyzwaniem, jakie przed Tobą stoi jest mowa perswazyjna. Podręcznik uczy, jak ją przygotować, aby przekonać publiczność do Twojego zdania.
 10. Punkt kulminacyjny to mowa inspiracyjna. Uczysz się jak wplatać historie, anegdoty oraz cytaty. Dostajesz dawkę wiedzy potrzebną do tego, aby publiczność motywować i podnosić na duchu.

W ten sposób, realizując wszystkie opisane wyżej projekty, stajesz się Kompetentnym Mówcą i otrzymujesz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie tych umiejętności.

Zastanawiasz się, co się dzieje dalej? W Toastmasters ścieżek dalszego rozwoju jest mnóstwo! Jeśli chcesz rozwijać się dalej masz do dyspozycji 16 podręczników zaawansowanych, które uczą m.in. storytellingu (opowiadania historii), mów humorystycznych, czy chociażby ciekawych mów informacyjnych (już nigdy nawet najbardziej ścisłe zagadnienia nie będą usypiać Twoich słuchaczy).

Czytaj dalej >>

 1. Jak to działa?
 2. Liderstwo
 3. Funkcje
 4. Mentoring