Toastmasters Lublin

Zapraszamy!

About Event

Każdy członek Klubu ma do swojej dyspozycji podręcznik Kompetentego Mówcy, który wygląda tak samo na całym świecie, we wszystkich klubach Toastmasters. Podręcznik pomaga członkom przygotować się do kolejnych wystąpień. Każda mowa to tzw. jeden projekt do zrealizowania. Podręcznik Kompetentnego Mówcy ma ich 10 i jest przygotowany tak, aby małymi krokami osiągać wielkie cele. Zapewne wiesz, że nie da się zjeść słonia na raz, ale w kawałkach już tak.

Każdy projekt to jedno wyzwanie, które stoi przed mówcą. I tak w projekcie nr:

 1. Skupiasz się na opanowaniu swojego stresu związanego z przemówieniami. Twoim celem jest przełamać lody i opowiedzieć coś o sobie. Możesz mieć potrzebne Ci do tego celu gadżety, materiały, czy notatki.
 2. Uczysz się, jak przygotować strukturę wypowiedzi, aby w wyznaczonym czasie (5-7 min) przejść poprzez ciekawy wstęp, do angażującego rozwinięcia i zakończyć wartościową, zapadającą w pamięć pointą.
 3. Przygotowujesz się do patrzenia na swoje wystąpienia w kategorii celu: po co mówię? Co chcę osiągnąć? Jaką wartość chcę przekazać swoim słuchaczom? Chcę ich o czymś poinformować, a może zainspirować, lub do czegoś przekonać?
 4. Na tym etapie skupiasz swoją uwagę na języku. Twoim zadaniem jest przygotować taką mowę, aby zaprezentować barwne, dynamiczne, ciekawe wystąpienie, używając do tego celu różnych środków stylistycznych.
 5. Teraz jesteś gotowy, aby zmierzyć się ze swoim ciałem i uczynić z niego wielki atut w Twoich wystąpieniach. Podręcznik pomaga zrozumieć, jak się przygotować, aby na scenie wyglądać naturalnie, poruszać się swobodnie i nie bać się użyć własnego ciała do tego, aby mocniej zaakcentować kluczowe elementy Twojej wypowiedzi.
 6. Czas na pracę głosem. W tym momencie uczysz się, jak wiele możliwości ma Twój głos. Nie tylko tempo, czy barwa głosu, ale też jego wysokość czy zróżnicowanie.
 7. Twoim zadaniem jest merytorycznie przygotować się do wystąpienia. Poszukać informacji, źródeł i danych, które podkreślą Twój autorytet i wesprą Twoją tezę.
 8. Pora na uatrakcyjnienie Twojego wystąpienia pomocami wizualnymi. Prezentacja multimedialna, rekwizyty, tablica, flipchart – od tego momentu nie będą Ci straszne.
 9. Kolejnym wyzwaniem, jakie przed Tobą stoi jest mowa perswazyjna. Podręcznik uczy, jak ją przygotować, aby przekonać publiczność do Twojego zdania.
 10. Punkt kulminacyjny to mowa inspiracyjna. Uczysz się jak wplatać historie, anegdoty oraz cytaty. Dostajesz dawkę wiedzy potrzebną do tego, aby publiczność motywować i podnosić na duchu.

W ten sposób, realizując wszystkie opisane wyżej projekty, stajesz się Kompetentnym Mówcą i otrzymujesz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie tych umiejętności.

Zastanawiasz się, co się dzieje dalej? W Toastmasters ścieżek dalszego rozwoju jest mnóstwo! Jeśli chcesz rozwijać się dalej masz do dyspozycji 16 podręczników zaawansowanych, które uczą m.in. storytellingu (opowiadania historii), mów humorystycznych, czy chociażby ciekawych mów informacyjnych (już nigdy nawet najbardziej ścisłe zagadnienia nie będą usypiać Twoich słuchaczy).

Czytaj dalej >>

 1. Jak to działa?
 2. Liderstwo
 3. Funkcje
 4. Mentoring

Aktualności

Najświeższe informacje dotyczące klubu i naszych wydarzeń

Spotkania

Klub Toastmasters działa na zasadzie praktycznych warsztatów, podczas których członkowie zdobywają nowe umiejętności mówcze oraz liderskie w komfortowej i przyjaznej atmosferze. W większości spotkań klubu Toastmasters bierze udział ok. 20 – 40 osób. Spotykania odbywają się co tydzień przez ok. dwie godziny. 

Uczestnicy rozwijają umiejętności publicznego przemawiania w dwojaki sposób. Po pierwsze – każdy członek Klubu w dogodnym dla siebie czasie i tempie przygotowuje krótkie (zazwyczaj 5-7 minutowe wystąpienia) na wybrany przez siebie temat a następnie jedna osoba, która pełni rolę Oceniającego udziela mu pozytywnej informacji zwrotnej, gdzie podkreśla atuty wystąpienia oraz sugeruje, co i jak można byłoby zrobić lepiej. Mówca, przygotowując swoją mowę ma do dyspozycji podręcznik, który w jasny i konkretny sposób pokazuje, jak przygotować się do mowy, a także zawsze może polegać na pomocy Mentora. Drugi sposób, który pozwala ćwiczyć wystąpienia publiczne to mowy improwizowane, które odbywają się zazwyczaj podczas każdego spotkania. Ich formuła opiera się na krótkich (około 1-2 min.) wystąpieniach uczących m.in. sztuki argumentacji. Przeczytaj więcej

Członkowie Klubu mają także możliwość ćwiczenia umiejętności liderskich poprzez realizowanie szeregu funkcji podczas spotkania. Przeczytaj więcej

TM Video

Na każdym spotkaniu rejestrujemy wystąpienia mówców. Dzięki temu nowi członkowie Toastmasters Lublin mogą uczyć się od bardziej zaawansowanych kolegów, a także mówcy mogą sami zobaczyć i ocenić swoje wystąpienie. Dostęp do materiałów video posiadają tylko członkowie klubu. Chcesz zostać jednym z nich? Nic prostszego, przyjdź na najbliższe spotkanie.

Członkowie Klubu

Naszą organizację tworzą fantastyczni ludzie. Jest to prawdziwa mozaika charakterów i osobowości. Reprezentujemy różne środowiska, pracujemy w zupełnie innych branżach i mamy bardzo różnorodne zainteresowania. Są wśród nas uczniowie, studenci, pracownicy oraz właściciele firm – w różnym wieku. To, co nas łączy to wspólny cel: zostać profesjonalnym mówcą i liderem.

Każdy z nas zaczynał i zmaga się z innym problemem: strachem przed wystąpieniami, brakiem pomysłu na mowę, lękiem przed oceną, strachem związanym z oceną czyjegoś innego wystąpienia, czy też problemami związanymi z mową ciała bądź głosem. Bez względu na motywację do dołączenia do Klubu – wszyscy traktujemy się na równi. Dzięki wzajemnej współpracy pierwsze efekty widać już po kilku wystąpieniach!

Bo…Toastmasters działa! A nie tylko mówi 🙂

  Jak to działa?

  Spotkania Toastmasters odbywają się według określonego planu, każde trwa od 90-120 minut. Udział w spotkaniach pozwala zdobyć umiejętność publicznego przemawiania, komunikowania się oraz wyrażania swoich opinii. Wystąpienia uczestników są rodzajem treningu i szkolenia, stanowią kolejne, coraz trudniejsze szczeble procesu doskonalenia dokładnie opisane w Programie Edukacyjnym, opracowanym przez Toastmasters International.
  Działalność Klubów Toastmasters oparta jest na własnym programie edukacyjnym, stworzonym przez Toastamsters International, który skupia się na:

  1. Doskonaleniu umiejętności publicznego występowania.
  2. Ćwiczeniu zdolności przywódczych.

  Spotkania organizowane są na zasadzie warsztatów. Podstawowy cykl szkoleniowy obejmuje 10 projektów związanych z występowaniem przed audytorium (każdy projekt skupia się na innych aspektach przemawiania, ale kolejne wystąpienia bazują na tym, czego nauczono się podczas poprzednich) oraz 10 projektów poświęconych ćwiczeniu umiejętności przywódczych, poprzez obejmowanie różnych ról na spotkaniach.

  W Klubie nie ma instruktora

  Uczestnicy wzajemnie oceniają swoje wystąpienia oraz pełnione funkcje. Cały cykl daje możliwość przećwiczenia efektywnego organizowania prezentacji, wykorzystywania mowy ciała oraz głosu do przekazywania informacji, doboru słów i rekwizytów, a także przekonywania i inspirowania innych, prowadzenia zebrań oraz oceniania.

  Każde spotkanie klubu Toastmasters daje uczestnikom możliwość ćwiczenia:

  1. Prowadzenia zebrań – jedna osoba, Toastmaster Dnia, prowadzi całe spotkanie;
  2. Wygłaszania improwizowanych wystąpień – uczestnicy wygłaszają 1-2 minutowe, nieprzygotowane wcześniej odpowiedzi na zadane pytania;
  3. Wygłaszania przygotowanych przemówień – 1-4 uczestników wygłasza kilkuminutowe mowy przygotowane według projektów, których zasady są zgodne z opracowanym przez Toastmasters programem edukacyjnym;
  4. Konstruktywnego oceniania i przyjmowania ocen – wszystkie przygotowane wystąpienie oraz całe spotkanie oceniane są przez wyznaczone do tego osoby, które wskazują silne strony wystąpień i prowadzonego zebrania oraz proponują udoskonalenia;
  5. Słuchania – ogromnie ważnej, a często niedocenianej umiejętności.

  Klub Toastmasters zapewnia przyjazną atmosferę dającą poczucie komfortu, dzięki czemu łatwiej i przyjemniej jest realizować swój własny plan rozwoju. Jest również miejscem nawiązywania nowych znajomości i długotrwałych przyjaźni. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach. Wystarczy do nas przyjść! (proszę sobie zarezerwować dwie godziny i przyjść przed czasem, gdyż zaczynamy punktualnie).

  Czytaj dalej >>

  1. Przemówienia
  2. Liderstwo
  3. Funkcje
  4. Mentoring

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania

  Wystarczy przyjść na cotygodniowe spotkanie klubu.
  Członkostwo w klubie jest płatne, każdy z członków opłaca co pół roku składkę. Ale nie bój się, opłaty wcale nie są tak duże i z pewnością nie nadszarpną Twojego budżetu. Więcej na ten temat dowiesz się na spotkaniu.
  Oczywiście, nawet musisz. Zapraszamy Cię serdecznie. Wtedy na własne oczy zobaczysz jak działamy. Jako Gość możesz przyjść 3 razy – bez żadnych konsekwencji.
  Od naszych gości nie wymagamy wygłaszania długich wystąpień. Rozumiemy, że możesz się stresować. Będzie jednak miło, jeśli po spotkaniu udzielisz nam informacji zwrotnej nt. tego, jak Ci się to spotkanie podobało. To dla nas bardzo ważne.
  Temat spotkania zawsze jest inny, to od Toastmastera zależy, o czym będzie całe spotkanie. Zwykle oprócz rozwoju umiejętności komunikacyjnych i liderskich poznajemy wiele interesujących ciekawostek z wielu dziedzin życia.
  Absolutnie nie! Pamiętaj, że w Toastmasters czas odgrywa bardzo ważną rolę, jako liderzy dbamy o to, żeby całe spotkanie przebiegało zgodnie z planem. Zaplanuj swoją obecność i przyjdź 10 min wcześniej. Daj szansę się poznać.
  Wygłaszanie przygotowanych wystąpień zarezerwowane jest dla członków klubu. Jeśli chcesz występować na scenie Toastmasters musisz się zapisać i opłacić składkę. Jako gość możesz odpowiedzieć na tzw. „pytanie dnia” oraz zostać zapytanym o wrażenia ze spotkania.
  Nasza organizacja nie jest nastawiona na zysk, za naszą pracę nie otrzymujemy wynagrodzenia finansowego. Działamy jak swoisty inkubator, to tu mamy szanse na popełnianie błędów, które mogłyby mieć katastrofalne skutku w normalnie działających organizacjach. Naszym wynagrodzeniem jest doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości.

  Zarząd Klubu

  Oto osoby, które zarządzają Toastmasters Lublin

  Nasza organizacja prowadzona jest przez fantastyczny zespół ambitnych ludzi, którzy z wielką pasją poświęcają swój cenny czas i inwestują go w funkcjonowanie klubu. Za taką pracę nie otrzymują wynagrodzenia finansowego, zapłatą jest bezcenne doświadczenie, które z pewnością zostanie przez nich wykorzystanie w pracy zawodowej. Poznaj naszych Liderów.

  Speaker
  Dominika koordynuje prace zarządu i wytycza kierunek rozwoju klubu. Reprezentuje klub i zapewnia kontakt z poziomem regionu i dywizji Toastmasters. Jest twarzą klubu wobec instytucji i organizacji zewnętrznych. Podejmuje ważne bieżące decyzje i rozwiązuje problemy. Wręcza nagrody i motywuje do dalszej pracy. Inicjuje lub wspiera wdrażanie nowych pomysłów. Prowadzi klub w kierunku uzyskania nagrody wyróżniającego się klubu.
  Dominika Migryt

  Prezes Toastmasters Lublin

  Speaker
  Dominika zajmuje się PR, czyli komunikacją klubu. Prowadzi klubowy fanpage na facebooku, instagrama i uaktualnia informacje na stronie internetowej. Przygotowuje materiały prasowe przed klubowymi wydarzeniami.
  Dominika Litwińska

  Wiceprezes ds. PR

  Speaker
  Bartek dba o jakość edukacji w klubie. W szczególności zarządza obsadą stanowisk na spotkaniach klubu. Pomaga członkom wyznaczać cele i zdobywać kolejne nagrody oraz tytuły. Przeprowadza lub współorganizuje konkurs na poziomie klubowym. Zarządza programem mentorskim oraz kieruje komitetem do spraw edukacji.
  Bartłomiej Gieleta

  Wiceprezes ds. Edukacji (VPE)

  Speaker
  Adam zajmuje się przyciąganiem i utrzymaniem członków w klubie. Prowadzi rekrutację oraz pomaga przejść przez proces rejestracji nowym uczestnikom. Dba o dobrą atmosferę w klubie. Pomaga gościom poczuć się komfortowo na spotkaniu, przesyła informacje powitalne. Organizuje konkursy wspierające rozwój członkostwa w klubie.
  Adam Delor

  Wiceprezes ds. Członkostwa (VPM)

  Speaker
  Piotr zajmuje się finansami klubu. Przygotowuje budżet i składa raporty finansowe. Zarządza klubowym kontem bankowym. Zbiera składki członkowskie i przesyła je do Toastmasters International. Płaci za rachunki klubowe. Przekazuje pozostałe fundusze swojemu następcy.
  Piotr Jędras

  Skarbnik

  Speaker
  Maryna odpowiada za przygotowanie miejsca spotkania, wita klubowiczów i zaproszonych gości, wskazuje gościom miejsce, troszczy się, aby każdy z uczestników spotkania otrzymał agendę oraz formularz do pisemnej oceny wystąpień.
  Maryna Korotsinska

  Dyrektor ds. Administracyjnych

  Miejsce

  Znajdź lokalizację naszego spotkania

  Nasza Lokalizacja

  • Odwiedź nas

   Nowy Humanik UMCS
   Plac Marii Curie Skłowdowskiej 4A
   20-031 Lublin
   sala 24 (parter)

  • Napisz do nas
   info@toastmasterslublin.pl

  Znajdź Drogę

  Wskazówki Dojazdu

  Wypełnij formularz i kliknij w przycisk Pokaż trasę.