Podręcznik Kompetentnego Lidera

Drugą z możliwości rozwoju w Klubie Toastmasters jest realizowanie ścieżki Kompetentnego Lidera. Podobnie jak w przypadku Mówcy – każdy członek ma do tego celu podręcznik, który składa się z 10 projektów. Są to kolejno: słuchanie, krytyczne myślenie, dawanie informacji zwrotnej, zarządzanie czasem, planowanie, organizowanie i dzielenie zadań, niesienie pomocy, motywowanie, mentoring oraz budowanie zespołu.

Projekty te członkowie realizują poprzez podejmowanie się poszczególnych funkcji na spotkaniu: Toastmastera (tzn. prowadzącego spotkanie), chronometrażysty, kontrolera płynności, gramatyka, eksperta ds. mowy ciała, prowadzącego konkurs gorących pytań oraz głównego oceniającego.

Dzięki tym umiejętnościom członkowie uczą się wyrażać swoje zdanie w sposób, który wspiera rozwój innych osób, zyskują wiedzę, jak lepiej zarządzać zespołem oraz sobą w czasie. Te umiejętności nie tylko pomagają lepiej funkcjonować w pracy zawodowej, ale także w życiu osobistym.

Analogicznie, jak w przypadku ścieżki Kompetentnego Mówcy – ukończenie tej ścieżki pozwala otrzymać międzynarodowy certyfikat Kompetentnego Lidera.

Czytaj dalej >>

  1. Jak to działa?
  2. Przemówienia
  3. Funkcje
  4. Mentoring