Ninja vs Pirat! Którym typem mówcy jesteś?

Ninja vs Pirat! Którym typem mówcy jesteś?

Nie da się ukryć, że każdy ma swój własny styl występowania na scenie. Organizatorzy TLI (Toastmasters Leadership Intstitute) we Wrocławiu wysnuli wniosek, że mówców można podzielić na Piratów – bardzo energiczni, czasem wręcz ekscentryczni oraz Ninja – zachowawczych...